A A A
Baner

Spotkania z historią i przyrodą Wyspy Sobieszewskiej

Spotkanie z dr Marią Wieloch, najsłynniejszym ornitologiem w Trójmieście, ze Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Górkach Wschodnich, która opowie o podniebnych przestworzach Wyspy Sobieszewskiej. Podczas wykładu dowiemy się m.in.: jak wyglądają materiały i oprzyrządowanie do znakowania ptaków, jakie gatunki tych zwierząt można spotkać na Wyspie Sobieszewskiej, kiedy, jak i czym dokarmiać ptaki zimą.

W drugiej części, w świat fauny i flory zabierze nas Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego, która postara się odpowiedzieć dlaczego nie warto chodzić po wydmach, jakie gatunki roślin można spotkać na sobieszewskich plażach i dlaczego na terenie Stacji Biologicznej usypano sztuczną wydmę.

Dopełnieniem wydarzenia będzie wizyta w Izbie Pamięci Wincentego Pola GAK i zwiedzanie wystawy „Czy słońce, czy deszcz” poświęconej wakacyjnym widokówkom jakie nadsyłano z letniego wypoczynku. O czym pisaliśmy do naszych bliskich? Czym chcieliśmy się z nimi podzielić i w końcu czy narzekaliśmy na pogodę?

MARIA WIELOCH

Osoba pełna pasji, prawdziwy społecznik, ornitolog, naukowiec, badacz. Oddana przyrodzie i ludziom. Mieszka i pracuje na Wyspie Sobieszewskiej. Po studiach, w latach 1968 – 72 pracowała jako asystent na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Po 4 latach przeszła do Stacji Ornitologicznej Instytutu Zoologii PAN. Był to czas wytężonych badań ornitologicznych w terenie (badanie biologii lęgowej, pokarmu i wybiórczości siedliskowej, badanie wędrówek, przeżywalności ptaków przy pomocy obrączkowania i monitoring ptaków). Od lat 70-tych, kiedy rozpoczęła pracę w Stacji Ornitologicznej, znajdującej się w Górkach Wschodnich na Wyspie Sobieszewskiej zaangażowała się w pracę społeczną na rzecz Wyspy. Do dziś aktywnie działa w m.in.: Stowarzyszeniu Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków. Aktywnie uczestniczy w licznych, międzynarodowych badaniach i konferencjach naukowych m.in. w Danii, Holandii, Niemczech, Anglii, Szwecji, Rosji i Kazachstanie.

Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego – placówka naukowa Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, umiejscowiona w Górkach Wschodnich na Wyspie Sobieszewskiej Laboratoria Stacji Biologicznej powstały w 1955 r. i początkowo należały do Instytutu Biologii Medycznej Akademii Medycznej. W 1970 r. zostały przejęte przez nowo powstały Uniwersytet Gdański. Misją Stacji Biologicznej jest szeroko rozumiana edukacja przyrodnicza, angażowanie się w działania związane z ochroną przyrody oraz projekty badawcze, głównie dotyczące brzegu morskiego.

Dodano

WARUNKI NA KĄPIELISKACH

Czerwona flaga

MOLO BRZEŹNO/HALLERA

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

SOBIESZEWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

STOGI

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

JELITKOWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ORLE

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

PIASTOWSKA

- ℃
- ℃
Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

DOM ZDR. BRZEŹNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ŚWIBNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Translate »
Skip to content