A A A
Baner

Tereny chronione

Obwód Ochrony Wybrzeża w Gdańsku – Sobieszewie realizuje obowiązki statutowe Urzędu Morskiego w zakresie utrzymania pasa technicznego na odcinku 36.9 km w województwie pomorskim i obejmuje tereny miast: Gdańsk, Sopot, Gdynia, t.j. na odcinku od ujścia Wisła – przekop [ 48.40] do basenu jachtowego w Gdyni [85.30]. Powierzchnia pasa technicznego wynosi: 440 ha, w tym lasy obejmują 52 ha, tereny inne (w tym plaża i wydmy) 388 ha. W lasach dominuje sosna, a wśród domieszki drzew liściastych: dąb, brzoza, olcha, topola, wierzba. W skład roślinności wydmowej można zaliczyć: rokitnik zwyczajny, róża fałdzisto-listna, wierzba kaspijska, turzyce wydmuchrzyce itp. Tereny pasa technicznego stanowią własność: Skarbu Państwa, mienie komunalne: w granicach administracyjnych miast Gdańska, Gdyni i Sopotu.
Pod względem kształtu profilu brzegu występują brzegi wydmowe i urwiste (klif Orłowski). Plaże na ogół są szerokie: od 20 m do 73 m, najbardziej urokliwe swą dzikością są plaże na Wyspie Sobieszewskiej. Na administrowanym odcinku brzegu wpływają do morza rzeki: Wisła, Wisła Śmiała, Martwa Wisła, Swelina, Kacza oraz potoki: Jelitkowski, Gradowy, Karlikowski, Kolibkowski a także osiem cieków burzowych. Zrzut z oczyszczalni Wschód Gdańsk usytuowany 2800m w głąb Zatoki doprowadzony jest kolektorem ściekowym przecinającym pas techniczny w Sobieszewie na km 53.80.

W obszarze pasa technicznego znajdują się tereny chronione dodatkowo: rezerwaty ornitologiczne „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” oraz rezerwat leśny – „Kępa Redłowska”. Na zapleczu pasa technicznego przebiegają ścieżki spacerowo – rowerowe (od Gdańska Brzeźna do granicy Sopotu z Gdynią) oraz dydaktyczne (rezerwat przyrody ,,Ptasi Raj”
Techniczną ochronę brzegu morskiego stanowią budowle: opaski brzegowe typu lekkiego i ciężkiego (Westerplatte, rejon ujścia Wisły Śmiałej, Gdynia Orłowo – opaska gabionowa, Gdynia Redłowo – opaska betonowa, Gdynia Śródmieście – falochron brzegowy konstrukcji żelbetowej), ostrogi (Gdynia Redłowo), okładzina skarpowa (Gdańsk Nowy Port – narzut kamienny.)

Obecnie zasadnicza działalność Obwodu skupia się na ochronie biologicznej (biotechnicznej) brzegu, której celem jest uzyskanie i utrzymanie naturalnych form osłony przeciwsztormowej i przeciwpowodziowej (odpowiednio szeroka i wysoka plaża, odpowiednio szeroki i wysoki wał wydmowy).W pasie technicznym usytuowanych jest 148 przejść na plażę. W okresie letnim w obszarze pasa technicznego (z wyłączeniem odcinka klifu czynnego, portów i rezerwatów) na całej długości plaży, i w nielicznych przypadkach na wydmach, zlokalizowanych jest ok. 80 punktów usługowych (gastronomia, rekreacja i inne). W obrębie działania Obwodu znajdują się 3 mola: w Gdańsku Brzeźnie, najdłuższe na świecie drewniane Molo w Sopocie, Molo w Gdyni Orłowie.

WARUNKI NA KĄPIELISKACH

Biala flaga

MOLO BRZEŹNO/HALLERA

16 ℃
16 ℃
Kapielisko

23.06.2024

Kąpiel dozwolona

9:45-17:15

Flaga

SOBIESZEWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

STOGI

20 ℃
16 ℃
Kapielisko

24.06.2024

Kąpiel dozwolona

9:45-17:15

Flaga

JELITKOWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ORLE

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

PIASTOWSKA

- ℃
- ℃
Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

DOM ZDR. BRZEŹNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ŚWIBNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Translate »
Skip to content