A A A
Baner

Przypadki ptasiej grypy – w Gdańsku przy plażach są już pierwsze tablice z ostrzeżeniem

W środę, 10 marca, odbyło się spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wzięli w nim udział zastępca prezydent Gdańska Piotr Borawski, przedstawiciele służb mundurowych oraz przedstawiciele jednostek miejskich, zaangażowanych w działania związane z pojawieniem się przypadków ptasiej grypy. Marta Niemczuk, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiała aktualną sytuację. W wielu miejscach w Gdańsku umieszczane są już żółte tablice ostrzegawcze o treści: „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Obszar zagrożony. Zakaz dokarmiania ptaków”.

Takie tablice są już przy 78 wejściach na plaże nadmorskie i na molo w Brzeźnie; wkrótce staną też przy ponad 20 drogach wjazdowych do Gdańska, przy zbiornikach retencyjnych, a także w parkach i na większych skwerach (zieleńcach).

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie z dokumentem miasto Gdańsk zostało uznane za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia ptasiej grypy. Pismo określa również zakazy i nakazy, które obowiązują na terenach objętych tą chorobą.

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

W środę, 10 marca spotkali się przedstawiciele służb mundurowych oraz miejskich jednostek i spółek, by omówić sytuację związaną z pojawieniem się na terenie Gdańska przypadków ptasiej grypy. Spotkaniu przewodniczył Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. Raport dotyczący stwierdzonych przypadków i zagrożeń wynikających z występowania w naszym mieście tej choroby przedstawiła Marta Niemczuk. Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformowała również jakie zakazy i nakazy obowiązują na obszarach objętych rozporządzeniem wojewody.

W trakcie spotkania omówiono zakres zadań, które mają być realizowane przez poszczególne wydziały lub jednostki miejskie. Rozporządzenie nakłada na samorządy obowiązek oznakowania terenów poszczególnych gmin jako terenów zagrożonych.

W związku z tym, w ciągu najbliższych dni tablice o treści „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Obszar zagrożony” pojawią się przy drogach publicznych, w miejscach wjazdu do miasta.

Informacja pojawi się również na wszystkich, 78 wejściach na gdańskie plaże oraz przy miejskich zbiornikach retencyjnych. Podobne informacje napotkają mieszkańcy, którzy wybiorą się w okolice zbiorników wodnych, zlokalizowanych w gdańskich parkach. Podczas spotkania dyskutowano też o zastosowaniu odpowiednich procedur, które zapewnią bezpieczeństwo pracownikom służb, którzy zajmują się usuwaniem martwych ptaków.

Nakazy i zakazy wynikające z rozporządzenia

Wydane przez wojewodę rozporządzenie określa nakazy i zasady, które obowiązują na obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Większość punktów dotyczy zasad postępowania i zachowania środków bezpieczeństwa przez hodowców gęsi i drobiu, którzy prowadzą swoją działalność na terenach określonych w rozporządzeniu.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Wysoce zjadliwa grypa ptaków, zwana ptasią grypą to choroba wirusowa, na którą zapadają głownie ptaki. Dotychczas nie stwierdzono przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka. Niemniej w niektórych warunkach może do niego dojść, dlatego należy przestrzegać określonych zasad bezpieczeństwa, co pozwala uniknąć infekcji H5N1. Człowiek może zakazić się ptasią grypą poprzez bliski kontakt z chorymi ptakami lub ich mięsem, odchodami lub piórami. Człowiek może przenosić wirusa grypy ptaków na butach, odzieży czy nawet rękach, w sytuacji, kiedy nie zostaną zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa. Do tej pory nie stwierdzono przeniesienia infekcji z człowieka na człowieka.

Mieszkańcy, którzy znajdą martwe ptaki, w żadnym razie nie powinni ich dotykać. Należy też zrezygnować z dokarmiania ptaków, ponieważ powoduje to gromadzenie się ptactwa w większe skupiska, co sprzyja rozprzestrzenianiu się choroby.

W sytuacji znalezienia martwego ptaka na terenie Gdańska, najlepiej zadzwonić pod całodobowy numer Gdańskiego Centrum Kontaktu 58 52 44 500, można też skorzystać z formularza zgłoszeniowego na stronie www.gdansk.pl/kontaktgdansk lub zgłosić martwego ptaka e-mailem: kontakt@gdansk.gda.pl. albo na https://www.facebook.com/kontaktgdansk.

Można również kontaktować się w tej sprawie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 587786000 lub ze Strażą Miejską tel. 986. Zgłoszenie zostanie przekazane odpowiednim służbom. Niezwykle istotne jest wskazanie w zgłoszeniu dokładnej lokalizacji martwego zwierzęcia.

Zasady postępowania na obszarze zagrożonym

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące. Stosowanie środków dezynfekcyjnych i wyłożenie mat dezynfekcyjnych;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających.

Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) w zależności od zjadliwości wirusa i gatunku ptaków przebiega głównie z objawami:

 • depresji,
 • gwałtownym spadkiem nieśności,
 • pojawić się mogą miękkie skorupy jaj,
 • objawy nerwowe,
 • objawy ze strony układu oddechowego obrzęk i zasinienie grzebienia oraz dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność,
 • objawy ze strony układu pokarmowego tj. biegunka.
 • choroba przebiega w bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą 100% a padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów.

Wszyscy hodowcy, u których wystąpiło ognisko grypy ptaków, spełniający wymagania weterynaryjne, otrzymają należne im odszkodowanie za straty poniesione w związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej.

Dodano

WARUNKI NA KĄPIELISKACH

Biala flaga

MOLO BRZEŹNO/HALLERA

16 ℃
16 ℃
Kapielisko

23.06.2024

Kąpiel dozwolona

9:45-17:15

Flaga

SOBIESZEWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

STOGI

20 ℃
16 ℃
Kapielisko

24.06.2024

Kąpiel dozwolona

9:45-17:15

Flaga

JELITKOWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ORLE

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

PIASTOWSKA

- ℃
- ℃
Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

DOM ZDR. BRZEŹNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ŚWIBNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Translate »
Skip to content