Specjalizacja ratownictwa wodnego odebrała dyplomy

W drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 w AWFiS w Gdańsku, w Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego odbyła się specjalizacja z ratownictwa wodnego: Ratownik Wodny. Była pierwszą w ponad 50-letniej historii oliwskiej AWFiS. Jej uczestnikami byli studenci studiów licencjackich oraz magisterskich studiów uzupełniających, z kierunków kształcenia: wychowanie fizyczne, sport. Grupa liczyła 13 osób. W trakcie trwania specjalizacji adepci poznali między innymi elementy sztuki ratowniczej, aktualny stan prawny i organizacyjny polskiego ratownictwa wodnego.

 Po zrealizowaniu całego materiału w zakresie umiejętności praktycznych, jak i teoretycznych, odbył się egzamin państwowy na stopień Ratownika Wodnego[1], który zakończył się wynikiem pozytywnym dla całej grupy. Komisja egzaminacyjna została powołana i zatwierdzona przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego. W dniu 11 czerwca 2021 roku odbyła się uroczystość nadania uprawnień, w której udział wzięli: JM Rektor – prof. dr hab. Paweł Cięszczyk, Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej – dr Piotr Makar, Kierownik Kąpielisk i Obiektów Nadmorskich w Gdańsku oraz członek Gdańskiego Ratownictwa Wodnego – Łukasz Iwański (reprezentował także dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sporu Leszka Paszkowskiego) oraz pracownicy i sympatycy sympatycy Zakładu Pływania i Ratownictwa Wodnego. Podczas uroczystości studenci – absolwenci specjalizacji zadbali o domowe wypieki, podniosły charakter i bardzo miła atmosferę. Spotkanie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.


[1] Zgodnie z: Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.2011.208.1240) orazRozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U.2012.747)

Źródło: https://awf.gda.pl/

Dodano

WARUNKI NA KĄPIELISKACH

MOLO BRZEŹNO

- ℃
- ℃

Zapraszamy w sezonie 2022!

SOBIESZEWO

- ℃
- ℃

Zapraszamy w sezonie 2022!

STOGI

- ℃
- ℃

Zapraszamy w sezonie 2022!

JELITKOWO

- ℃
- ℃

Zapraszamy w sezonie 2022!

ORLE

- ℃
- ℃

Zapraszamy w sezonie 2022!

KLIPPER

- ℃
- ℃

Zapraszamy w sezonie 2022!

DOM ZDR. BRZEŹNO

- ℃
- ℃

Zapraszamy w sezonie 2022!

ŚWIBNO

- ℃
- ℃

Zapraszamy w sezonie 2022!

pl_PL