A A A
Baner

Regulamin kąpielisk

Regulamin Kąpieliska

1. Kąpieliskiem zarządza Gdański Ośrodek Sportu, przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, sportgdansk.pl, kapieliskagdansk.pl.
2. Kąpielisko jest otwarte codziennie w godzinach 9:45 – 17:15.
3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających, a także palenia wyrobów tytoniowych oraz sprzedaży, wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska.
5. Ze względu na bezpieczeństwo osób kapiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
6. Ratownikami są osoby noszące ubiór z napisem RATOWNIK.
7. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
a. przekraczać granic stref oznaczonych bojami:
– boje czerwone – strefa dla nieumiejących pływać o głębokości do 120 cm,
– boje żółte – strefa dla umiejących pływać o głębokości do 4 m.
b. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika,
flaga biała – kąpiel dozwolona,
flaga czerwona – kąpiel zabroniona,
c. niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
d. zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób a w szczególności:
– popychać i wrzucać inne osoby do wody,
– przebywać na terenie stanowisk ratowniczych,
– zanieczyszczać terenu kąpieliska.
9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska. Zapis nie dotyczy psów asystujących
10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
11. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
12. Wnioski i skargi przyjmuje Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, tel. 58 302-36-99, fax. (58) 524-34-93, e-mail: biuro@sportgdansk.pl

Numery alarmowe:
Telefon alarmowy: 112
Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego: 601 100 100
Gdańskie Centrum Ratownictwa Wodnego: 510 935 176

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

 

Regulamin Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do kąpieli

1. Miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, zwanym dalej „MOWK”, zarządza Gdański Ośrodek Sportu, przy ul. Traugutta 29,80-221 Gdańsk, sportgdansk.pl, kapieliskagdansk.pl.
2. „MOWK” jest otwarte codziennie w godzinach 9:30 – 17:30.
3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie „MOWK” oraz kąpać się
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
i innych środków odurzających, a także palenia wyrobów tytoniowych oraz sprzedaży, wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych
na terenie „MOWK”
5. Ze względu na bezpieczeństwo osób kapiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
6. Ratownikami są osoby noszące ubiór z napisem RATOWNIK.
7. Osoby korzystające z „MOWK” zobowiązane są ściśle stosować się do
poleceń ratowników.
8. Osobom znajdującym się na terenie „MOWK” nie wolno:
a. przekraczać granic stref oznaczonych bojami:
– boje czerwone – strefa dla nieumiejących pływać,
o głębokości do 1,2m
– boje żółte – strefa dla umiejących pływać o głębokości do 4 m.
b. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika,
– flaga biała – kąpiel dozwolona,
– flaga czerwona – kąpiel zabroniona,
c. niszczyć urządzeń i sprzętu „MOWK”,
d. zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób a w szczególności:
– popychać i wrzucać inne osoby do wody,
– przebywać na terenie stanowisk ratowniczych,
– zanieczyszczać terenu „MOWK”,
9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren „MOWK”. Nie dotyczy psów asystujących.
10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu „MOWK”, niezależnie od ewentualnego skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego.
11. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia „MOWK” ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
12. Wnioski i skargi przyjmuje Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29,
tel. 58 302-36-99, fax. (58) 524-34-93, e-mail: biuro@sportgdansk.pl

Numery alarmowe:
Telefon alarmowy: 112
Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego: 601 100 100

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Dodano

WARUNKI NA KĄPIELISKACH

Biala flaga

MOLO BRZEŹNO/HALLERA

16 ℃
16 ℃
Kapielisko

23.06.2024

Kąpiel dozwolona

9:45-17:15

Flaga

SOBIESZEWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

STOGI

20 ℃
16 ℃
Kapielisko

24.06.2024

Kąpiel dozwolona

9:45-17:15

Flaga

JELITKOWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ORLE

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

PIASTOWSKA

- ℃
- ℃
Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

DOM ZDR. BRZEŹNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ŚWIBNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Translate »
Skip to content