A A A
Baner

Finał Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego – IV runda

Przed nami ostatnia, czwarta i finałowa runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2021. Najlepsi ratownicy spotkają się 5 grudnia 2021 roku w Aquaparku Reda.

Rywalizacja odbędzie się w czterech konkurencjach, w czterech kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn. Zwycięzcy całej tegorocznej edycji mogą liczyć na medale, puchary i nagrody finansowe. Po zakończeniu zawodów, uczestnicy będą mogli skorzystać z atrakcji parku wodnego w Redzie. Finałową rozgrywkę będzie można zobaczyć na żywo z balkonu pływalni sportowej aquaparku. Tradycyjnie wyniki będzie można śledzić online.

Aktualna klasyfikacja kobiet open »

Aktualna klasyfikacja mężczyzn open »

Komunikat Organizacyjny
IV Runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2021 – FINAŁ

1 . TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:
5 grudnia 2021
Kryta Pływalnia – Aquapark Reda, ul. Morska 5

PROGRAM:
8:00 – Akredytacja
9:00 – Rozgrzewka
9:30 – Odprawa sędziów
9:45 – Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów

2 . INFORMACJE TECHNICZNE:
• Pływalnia 25m; 6 torów
• Pomiar czasu: elektroniczny
• Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu

3 . ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

4 . ZASADY UCZESTNICTWA:

• W zawodach prawo startu mają zawodnicy 12 letni i starsi będący członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.

• Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.

• Zawodnicy reprezentują własne jednostki lub podmioty.

• Opłaty startowe należy uiścić przelewem do dnia 2 grudnia 2021 na konto Wejherowskiego WOPR lub gotówką w dniu zawodów.

5 . ZALECENIA W ZWIĄZKU COVID-19
Uwaga!

• Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych norm sanitarnych w związku z sytuacją epidemiologiczną, w szczególności utrzymywania stałego dystansu od innych uczestników imprezy, a także poruszania się w maseczkach ochronnych.

• W przypadku stwierdzenia u uczestnika lub w jego rodzinie objawów chorobowych – duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, uczestnik nie może brać udziału w imprezie.

• W przypadku gdy ktoś w rodzinie przechodzi kwarantannę, uczestnik nie może uczestniczyć w zawodach.

• Po przybyciu na zawody, uczestnik powinien zdezynfekować ręce.

• Należy stosować się do ogólnych zasad przeciwdziałania COVID-19 obowiązujących na pływalni.

6 . ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

• Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2021.

• Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach

Link do zapisów – livetiming.pl »

7 . REGULAMIN ROZGRZEWKI:
•  Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
•  Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

8 . KONKURENCJE:
• 100/200m super ratownik
• 50m ratowanie manekina
• 100/200m z przeszkodami
• 4x50m z przeszkodami

Opis konkurencji: Regulamin Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2021»

9 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•  Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
•  Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
•  W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
•  Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: kontakt@wopr.wejherowo.pl

Dodano

WARUNKI NA KĄPIELISKACH

Biala flaga

MOLO BRZEŹNO/HALLERA

16 ℃
16 ℃
Kapielisko

23.06.2024

Kąpiel dozwolona

9:45-17:15

Flaga

SOBIESZEWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

STOGI

20 ℃
16 ℃
Kapielisko

24.06.2024

Kąpiel dozwolona

9:45-17:15

Flaga

JELITKOWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ORLE

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

PIASTOWSKA

- ℃
- ℃
Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

DOM ZDR. BRZEŹNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ŚWIBNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Translate »
Skip to content