A A A

Dołącz do naszego zespołu, zostań ratownikiem na gdańskich kąpieliskach!

Już czas pomyśleć o wakacyjnej pracy. Zostań ratownikiem na kąpieliskach morskich w Gdańsku!

Chociaż przed nami ostatnie tygodnie zimy to niektórzy już planują swoje wakacje. Dla tych, którzy traktują ten okres jako czas na sezonowy zarobek, mogą skorzystać z propozycji Gdańskiego Ośrodka Sportu. Właśnie rozpoczęliśmy rekrutację ratowników do pracy na gdańskich kąpieliskach morskich.

 • Umowa o pracę: 5500,00 zł (cały etat)

 • Lipiec – 239,13 PLN brutto/dzień, Sierpień – 261,90 PLN brutto/dzień

Ponad 70 ratowników znajdzie zatrudnienie na dziewięciu kąpieliskach zlokalizowanych od Jelitkowa do Świbna. Poszukiwane są osoby pełnoletnie, umiejące pływać, chcące podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje. Wśród pożądanych cech znajduje się z pewnością opanowanie w ciężkich i stresujących sytuacjach. Osoby, które decydują się na ten zawód, powinny również wykazywać się umiejętnością pracy w zespole, dobrym kontaktem z otoczeniem oraz empatią i asertywnością. Trzeba pamiętać, że praca ratownika jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca. Stała obserwacja akwenu, przy zmiennych warunkach atmosferycznych nie należy do łatwych. Ponadto ratownik musi być w każdej chwili gotowy do udzielenia pierwszej pomocy, zarówno w wodzie, jak i na lądzie.

Na co mogą liczyć ratownicy pracujący w Gdańsku?

Wynagrodzenie to 5500 PLN brutto/miesiąc (uwzględniające 23 dni pracy w lipcu oraz 21 dni pracy w sierpniu). Możliwe będzie rozpoczęcie pracy od dnia 21 czerwca. Ponadto GOS zapewnia osobom spoza Gdańska nocleg bez wyżywienia oraz pełny komplet odzieży.

Stawki dzienne kształtują się następująco:

 • Lipiec – 239,13  PLN brutto/dzień
 • Sierpień – 261,90 PLN brutto/dzień

Dodatkowo ratownicy mogą liczyć na około 2 dni urlopu w miesiącu (w przypadku niewykorzystania wypłacany jest ekwiwalent) a za pracę w ramach nadgodzin w dni wolne stawka wynosi 100%. Obowiązuje równoważny czas pracy.

Kto może podjąć pracę na gdańskich plażach?

Oferta GOS skierowana jest do osób, które posiadają uprawnienia ratownika wodnego, ukończony kurs KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc) oraz potwierdzających uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (np. patent sternika motorowodnego, żeglarza, nurka). Jeśli jednak nie masz uprawnień, skontaktuj się z nami, a podpowiemy, co należy zrobić, by zdobyć niezbędne kwalifikacje. Informacje: kapieliska@sportgdansk.pl.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • kopia zaświadczenia MSW o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych (w przypadku osób, które ukończyły kurs ratownika przed 2011 rokiem: kopia potwierdzenia uprawnień z legitymacji WOPR);
 • kopia certyfikatu KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc);
 • kopia legitymacji członkowskiej z opłaconą składką na rok 2024 lub inny dokument potwierdzający przynależności do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego;
 • kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym wymienione w rozporządzeniu);
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij żeby pobrać plik);
 • zaświadczenie  z Krajowego Rejestru Karnego.

Kąpieliska w sezonie letnim 2024:

 • Jelitkowo (200 m linii brzegowej)
 • Piastowska Jelitkowo (100 m linii brzegowej)
 • Molo Brzeźno (200 m linii brzegowej)
 • Hallera Brzeźno (100 m linii brzegowej)
 • Dom Zdrojowy (100 m linii brzegowej)
 • Stogi (300 m linii brzegowej)
 • Sobieszewo (100 m linii brzegowej)
 • Orle (100 m linii brzegowej)
 • Świbno (100 m linii brzegowej)
Dodano

Młodzieżowe Mistrzostwa Ratownictwa Wodnego – komunikat organizacyjny

11 lutego 2024 roku, na pływalni Chełm, odbędą się Młodzieżowe Mistrzostwa w Ratownictwie Wodnym. Zawody są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 8 do 16 lat. To doskonała okazja, by sprawdzić umiejętności nabyte podczas zajęć Zimowej Szkoły Ratownictwa.

Klasyfikacja zawodników będzie prowadzona w trzech kategoriach wiekowych: 8-11 lat, 12-14 lat oraz 15-16 lat, w podziale na zawodników licencjonowanych** i nielicencjonowanych*. Pierwsza i druga kategoria wiekowa będzie prezentowała swoje umiejętności w trzech konkurencjach, natomiast zawodnicy w wieku od 15 do 16 lat będą rywalizowali w czterech konkurencjach. Zgłoszenia na zawody odbywać się będą przez formularz elektroniczny. Udział w zawodach jest bezpłatny.  Liczba miejsc ograniczona. Koniec zapisów w dniu 8.02.2023 r. o godzinie 15:00 lub po wcześniejszym zapełnieniu listy.

** Zawodnik licencjonowany – zawodnik, który startował co najmniej raz w zawodach Pomorskiej Ligii Ratownictwa Wodnego lub zawodach o tej samej randze lub wyższej.
* Zawodnik nielicencjonowany – Pozostali Zawodnicy, bez startów w zawodach Pomorskiej Ligii
Ratownictwa Wodnego lub zawodach o tej samej randze lub wyższej.

LISTA STARTOWA – POBIERZ » 

Formularz zgłoszeniowy »

Oświadczenie uczestnictwa »

Regulamin zawodów »

Komunikat Organizacyjny
Młodzieżowe Mistrzostwa Ratownictwa Wodnego 2024

 1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:

11 luty 2024 roku
Kryta Pływalnia Chełm, ul. Chałubińskiego 13, Gdańsk

PROGRAM ZAWODÓW:

7:30 – zbiórka zawodników w holu basenu, sprawdzenie listy obecności,
7:45 – wejście do szatni,
8:00 – rozgrzewka,
8:20 – rozpoczęcie zawodów,
12:30 – wręczanie medali i zakończenie zawodów (godzina może ulec zmianie).

 1. INFORMACJE TECHNICZNE:
 • Pływalnia 25m; 6 torów
 • Pomiar czasu: ręczny
 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Gdański Ośrodek Sportu

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:

Prawo startu maja wszyscy chętni w wieku od 8 do 16 lat (decyduje rok urodzenia uczestnika), posiadający pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.

 1. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

Zgłoszenie należy przesłać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie kapieliskagdansk.pl

7 . REGULAMIN ROZGRZEWKI:

Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

8 . KONKURENCJE:

 • Konkurencje dla kategorii wiekowej od 8 do 11 lat:
  • 50 m z przeszkodami,
  • 50 m z wyławianiem krążków,
  • 50 m z pasem ratowniczym.
 • Konkurencje dla kategorii wiekowej od 12 do 14 lat:
  • 50 m z przeszkodami,
  • 50 m ratowanie manekina,
  • 50 m z pasem ratowniczym (zawodnicy nielicencjonowani) / 100m ratowanie manekina z pasem (zawodnicy licencjonowani).
 • Konkurencje dla kategorii wiekowej od 15 do 16 lat:
  • 50 m z przeszkodami,
  • 50 m ratowanie manekina,
  • 50 m z pasem ratowniczym (zawodnicy nielicencjonowani) / 100m ratowanie manekina z pasem (zawodnicy licencjonowani) ,
  • Wyścig australijski.

Opis konkurencji:

 1. 50 m z przeszkodami – na sygnał dźwiękowy Zawodnik skacze do wody (skok startowy) i przepływa 50 metrów stylem dowolnym. Za każdym razem podczas mijania przeszkody znajdującej się w połowie basen, Zawodnik musi przepłynąć pod nią.
  2. 50 m z wyławianiem krążków – na sygnał dźwiękowy Zawodnik skacze do wody i przepływa 25 m stylem dowolnym. Następnie nurkuje, w celu wyłowienia dwóch krążków hokejowych, które znajdują się przy ścianie nawrotowej na dnie toru. Wyciąga je na powierzchnie i płynąc na plecach z krążkami w dłoniach dopływa do mety. Podczas transportu krążków ręce muszą być nieruchome, a dłonie z krążkami muszą się znajdować nad powierzchnią wody.
  Za wyłowienie krążka z innego toru Zawodnik otrzymuje dyskwalifikację.
  3. 50 m holowanie manekina – na sygnał dźwiękowy Zawodnik skacze do wody i przepływa 25m stylem dowolnym. Następnie nurkuje po manekina, wyciąga go na powierzchnie w odległości nie większej niż 5 m od linii, na której manekin był ułożony i holuje go do mety. Zawodnik nie musi, ale może odbić się od ściany.
  4. 50 m z pasem ratowniczym – na sygnał dźwiękowy Zawodnik skacze do wody (skok startowy)
  i przepływa 50m stylem dowolnym mając na sobie założony pas ratownicy i holując pas na linie maksymalnie rozciągniętej(z wyjątkiem strefy nawrotowej, 5 m przed ścianą i 5 m za ścianą nawrotową)
  5. 100 m ratowanie manekina z pasem – na sygnał dźwiękowy zawodnik skacze do wody i przepływa 50 m sposobem dowolnym w płetwach i z pasem ratowniczym „węgorz”. Po dotknięciu ściany nawrotowej na 50 m zawodnik zakłada pas ratowniczy na manekina w obrębie 10 m i holuje go do mety. Zawodnik musi holować manekina na linie maksymalnie rozciągniętej (z wyjątkiem strefy nawrotowej, 5 m przed ścianą i 5 m za ścianą nawrotową), używając pasa ratowniczego; zawodnik nie może przytrzymywać manekina z wyłączeniem strefy nawrotowej.
  6. Wyścig australijski – Zawodnicy startują z bocznej ściany niecki i przepływają w poprzek basenu pod linami na drugą stronę. Zawodnik musi jak najszybciej wyjść z wody i stanąć na baczność twarzą do wody. Po każdym przepłynięciu jednej szerokości basenu, najwolniejszy Zawodnik opuszcza wyścig. Zmagania trwają do momentu wyłonienia najlepszego Zawodnika.

9 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz regulaminu zawodów.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: kapieliska@sportgdansk.pl

Dodano

Zimowa Szkoła Ratownictwa 2024 – zapisz swoje dziecko już dziś!

Jak co roku Gdański Ośrodek Sportu przygotował cykl tygodniowych zajęć z serii Zimowej Szkoły Ratownictwa dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat. Zajęcia będą odbywać się na gdańskich pływalniach: Chełm, Orunia, Stogi i Osowa.

Każdy, kto chce poczuć się ratownikiem ma okazję podczas zajęć zapoznać się z podstawowymi technikami ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy, metodami pracy gdańskich ratowników, a także poprawić technikę pływania. Zadaniem szkoły jest przygotowanie wszystkich uczestników do niesienia pomocy w wodzie oraz przybliżenie zainteresowanym idei ratownictwa i bezpiecznej kąpieli. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych ratowników, kadrę instruktorów ratownictwa oraz trenerów pływania. Uczestnictwo w szkole jest w ramach promocyjnej ceny wejścia na pływalnię, obowiązującej podczas ferii zimowych, czyli każda lekcja kosztować będzie 6 zł od osoby. Po ukończeniu cyklu zajęć, każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia Zimowej Szkoły Ratownictwa.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pamiętaj, że każde zapisane dziecko na zajęcia Zimowej Szkoły Ratownictwa musi posiadać podstawowe umiejętności pływania – w przypadku nie posiadania ich, konieczna będzie rezygnacja z zajęć. Ponadto dokonując zapisu przez formularz jest to równoznaczne z akceptacją regulaminu akcji.

Kiedy? – dni powszednie ferii zimowych (I tydzień, 29.01-02.02 oraz II tydzień, 05-09.02.2024 roku)
W jakich godzinach? – I grupa 14:00 – 15:00, II grupa 15:00 – 16:00 (czas trwania zajęć wynosi 60 minut)
Gdzie? Pływalnie w Gdańsku:

– Pływalnia Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 – duża niecka, mała niecka
– Pływalnia Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 – 2 tory duża niecka
– Pływalnia Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 – 2 tory duża niecka
– Pływalnia Osowa przy ul. Siedleckiego 14 – 2 tory duża niecka

Zapisy: Formularz zgłoszeniowy
Do pobrania:
Oświadczenie ZSR 2024
Regulamin ZSR2024

Koszt: 6 zł za każdą godzinę zajęć.  Wszelkie pytania dotyczące Zimowej Szkoły Ratownictwa kierować na numer : 517 806 588. 

Na zakończenie ferii zimowych 11 lutego 2024 roku dla wszystkich uczestników Zimowej Szkoły Ratownictwa zostaną zorganizowane zawody na Pływalni Chełm.

Dodano

Nie daj się nudzie! GOS zaprasza na aktywne Ferie Zimowe

Niemal 6,5 tys. uczniów będzie mogło wziąć udział w zajęciach i aktywnościach przygotowanych przez szkoły podstawowe w ramach „Akcji Zima”. W ofercie proponowanej przez miejskie jednostki i instytucje znalazło się m.in. judo, tenis czy badminton, a także spektakle, warsztaty krawiecko-teatralne, leśne pogadanki i gry terenowe.

Akcja Zima 2024. Miejskie propozycje na ferie dla gdańskich dzieci i młodzieży

Gdański Ośrodek Sportu przygotował ofertę, która wspiera rodziców dzieci i młodzieży w zorganizowaniu atrakcyjnego, aktywnego czasu podczas zajęć zorganizowanych w okresie ferii zimowych. Do wybory m.in. tenis, badminton oraz judo, ale także unihokej, piłka nożna i inne atrakcje. Będzie można zasmakować żeglarstwa, poznać tajemnice podwodnych głębin a także rozpocząć przygodę z ratownictwem wodnym. Udział w większości zajęć jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona.

Ferie na Zaruskim to pomysł na żeglarską przygodę

Ferie z Zaruskim i Narodowym Muzeum Morskim 

W dniach 29.01-02.02.2024 r. (I turnus) oraz 05-09.02.2024 r. (II turnus), w godzinach 10:00 – 13:00 zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 18 lat na zajęcia organizowane przez załogę gdańskiego żaglowca „Generał Zaruski”, przy współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Zajęcia są finansowane przez Gdański Ośrodek Sportu, a co za tym idzie, bezpłatne dla uczestników.

Szczegóły w skrócie

 • Termin
  29.01-02.02.2024 r. oraz 05-09.02.2024 r.
 • Miejsce
  STS „Generał Zaruski” oraz obiekty Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
 • Godziny
  10:00 – 13:00
 • Uczestnicy
  limit 10 osób na każdy turnus; wiek 13-18 lat
 • Organizator
  Gdański Ośrodek Sportu i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
 • Osoby prowadzące
  Piotr Królak (I turnus), tel. 510 374 585, e-mail: piotr.krolak@sportgdansk.pl
  Adam Walczukiewicz (II turnus), tel. 500 705 195, e‑mail: adam.walczukiewicz@sportgdansk.pl

Link do zgłoszenia: https://zaruski.pl/formularz-rekrutacyjny-ferie-z-zaruskim-i-nmm/

Każdy z turnusów oferuje cykl edukacyjny z różnorodnym, odpowiednio opracowanym programem na każdy dzień. Na każdy turnus obowiązuje limit 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W programie między innymi:

 • Dlaczego warto żeglować. Prezentacja oferty Akademii Zaruskiego.
 • Zapoznanie z żaglowcem „Generał Zaruski” – historia, budowa, eksploatacja.
 • Podstawy nawigacji – praca z mapą tradycyjną i elektroniczną, nanoszenie pozycji geograficznej, wyznaczanie kursu, planowanie trasy rejsu.
 • ABC meteorologii – czy da się przewidzieć pogodę?
 • Jak żeglować bezpiecznie – podstawowe zasady przydatne w każdym rejsie.
 • Budowa jachtu – jak to działa?
 • Co to znaczy „być ekologicznym” i jak to się ma do żeglarstwa?
 • Atrakcje dostępne w obiektach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
 • Propozycje żeglarskie na sezon 2024 – popłyń z nami w rejs!

Nie lada atrakcje przygotował także Dział Edukacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Śladami Kapitana Nemo uczestnicy poznają pojazdy podwodne ze zbiorów muzeum, specyfikę ich pracy w morskiej toni i prawa fizyki z tym związane. Poszerzą także swoją wiedzę na temat postaci generała Mariusza Zaruskiego.

Zimowa Szkoła Ratownictwa. Doskonalenie pływania i nauka ratowania życia

Zimowa Szkoła Ratownictwa na Pływalniach GOS

Jak wygląda praca ratownika wodnego? Jakie musi posiadać umiejętności? Czy trzeba być mistrzem pływania? Odpowiedź na te i inne pytania można będzie poznać uczestnicząc w cyklu tygodniowych zajęć Zimowej Szkoły Ratownictwa dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat.

 • Gdzie?
  Zajęcia będą odbywać się na pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu: Chełm, Orunia, Osowa oraz Stogi.
 • Kiedy?
  W dni powszednie ferii zimowych (I tydzień, 29.01-02.02 oraz II tydzień, 05.02-09.03.2024 r.)
 • W jakich godzinach?
  I grupa: 14:00 – 15:00
  II grupa: 15:00 – 16:00
  (czas trwania zajęć wynosi 60 minut)

Uczestnictwo w Zimowej Szkole  Ratownictwa jest odpłatne na zasadach promocyjnej ceny wejścia na pływalnię obowiązującej podczas ferii zimowych, czyli każda lekcja to koszt zaledwie 6 PLN za osobęRegulamin i link do zapisów już wkrótce. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zajęcia dedykowane są dzieciom i młodzieży, które chciałyby poznać tajniki zawodu ratownika wodnego. Podczas tych spotkań instruktorzy przedstawią podstawowe techniki ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy. Zapoznają uczestników z metodami pracy gdańskich ratowników. Zajęcia na basenie będą również okazją do poprawy techniki pływania. Co istotne, każde zapisane dziecko na zajęcia Zimowej Szkoły Ratownictwa musi posiadać podstawowe umiejętności pływania – w przypadku ich braku konieczna będzie niestety rezygnacja z zajęć.

Zadaniem szkoły jest przygotowanie wszystkich uczestników do niesienia pomocy w wodzie oraz przybliżenie zainteresowanym idei ratownictwa i bezpiecznej kąpieli. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych ratowników, kadrę instruktorów ratownictwa oraz trenerów pływania. Po ukończeniu cyklu zajęć, uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia Zimowej Szkoły Ratownictwa.

Ferie z rakietą dla dzieci i młodzieży

Aktywne ferie z Lechia Tennis Club

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez Lechia Tennis Club, przy ul. Traugutta 29. Zaplanowaliśmy aktywny program sportowo-rekreacyjny (tenis, sparingi tenisowe z rówieśnikami, unihokej, piłka nożna i inne), zabawy i animacje, zajęcia edukacyjne (gry i zabawy integracyjne, gry planszowe, konkursy). Warunkiem przystąpienia do zajęć jest posiadanie zmiennego obuwia oraz stroju sportowego. Sprzęt zapewnia organizator. Zajęcia są bezpłatne, limit miejsc jest ograniczony do 10 osób. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja, decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Kiedy?
  29.01-02.02.2024r. oraz 05-09.02.2024 r.
 • Gdzie?
  Korty tenisowe przy ul. Traugutta 29
 • W jakich godzinach?
  11:00 – 12:00 i 14:00 – 15:00
 • Czas trwania:
  Zajęcia trwają 60 minut
 • Limit
  10 osób
 • Zgłoszenia
  biuro@lechiatennisclub.pl
 • Organizator
  Lechia Tennis Club

Zabawa i sport na tatami

Treningi Judo

SGKS Wybrzeże zaprasza wszystkie dzieci i młodzież szkolną w wieku od 7-16 lat na zajęcia judo w czasie ferii w dniach 29.01-02.02.2024r. oraz 05-09.02.2024. Zajęcia odbywają się na Hali Sportów Walki przy ul. Traugutta 29 w godz. 09:30 – 10:30 i 16:00 – 17:00. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie stroju sportowego  z długim rękawem i długą nogawką. Zajęcia są bezpłatne.

 • Kiedy?
  29.01-02.02.2024 r. oraz 05-09.02.2024 r.
 • Gdzie?
  Hala Sportów Walki, ul. Traugutta 29
 • W jakich godzinach?
  09:30 – 10:30 oraz 16:00 – 17:00
 • Czas trwania
  Zajęcia trwają 60 minut
 • Zgłoszenia
  W biurze klubu lub tel. 605 086 353
 • Organizator
  SGKS Wybrzeże

Półkolonie sportowe na Przymorzu

Ferie z Klubem Sport Park to sportowe przygody, w których dzieci poprzez śmiech i świetną zabawę, poznają podstawy zasad i technik gry w badmintona. Uczestnicy będą mieli możliwość zwiększenia swojego poziomu świadomości nt historii badmintona, a także zwiększyć umiejętności pracy w grupach.

Treningi będą się odbywać na specjalnie przygotowanym boisku, dysponującym pełnym ogrzewaniem i zadaszeniem, znajdującym się przy ul. Lecha Kaczyńskiego 13. Na zajęciach wymagane jest obuwie zmienne oraz strój sportowy. W związku z ograniczoną ilością miejsc – 15 osób, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Zapraszamy w poniedziałki, środy i piątki,
w godzinach 11:00 – 12:30.

 • Kiedy?
  29.01-02.02.2024r. oraz 05-09.02.2024r. (poniedziałki, środy i piątki)
  Gdzie?
  Klub Sportowy Sport Park Przymorze przy ul. Lecha Kaczyńskiego 13
 • W jakich godzinach?
  11:00 – 12:30
 • Czas trwania
  Zajęcia trwają 90 minut
 • Limit
  15 osób
 • Zgłoszenia
  biuro@sportpark.com.pl lub telefonicznie 509 024 105
 • Organizator
 • Sport Park Przymorze

Warunkiem uczestnictwa we wszystkich wyżej wymienionych zajęciach jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zajęciach.

Dodano

Gdańszczanie przepłynęli prawie siedem maratonów podczas Ekidenu 2023

Ekiden 2023, który w sobotę 18 listopada 2023 roku odbył się na czterech Pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu okazał się wielkim świętem całego, lokalnego środowiska pływackiego! W Gdańsku w całym wydarzeniu wzięło udział ponad 500 osób, a 76 drużyn przepłynęło łącznie około 290 kilometrów, co daje dystans blisko 7 maratonów! Frekwencja i zaangażowanie uczestników Ekidenu przerosły najśmielsze oczekiwania!

Cztery gdańskie Pływalnie wzięły udział w ogólnopolskim wydarzeniu, w którym wzięło udział 13 obiektów działających w ramach stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie. Na basenach na Chełmie, Stogach, Osowej i Oruni impreza spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem całego środowiska pływackiego.

Cieszymy się, że ta inicjatywa wyszła właśnie z Gdańska. Zaangażowała się cała lokalna społeczność, widzieliśmy drużyny reprezentujące szkółki i kluby pływackie, ale i zwykłych użytkowników naszych pływalni w różnym wieku. Płynęli zarówno najmłodsi jak i seniorzy. Jak na pierwszą edycję tej imprezy odzew był bardzo duży. Na 13 pływalniach w całej Polsce popłynęło około 1200 osób, uważam, że to wynik dający duże nadzieje na rozwój w przyszłości – zauważa Kamil Koniuszewski, z-ca dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu, pomysłodawca Ekidenu 2023.

Rzeczywiście, na Pływalniach GOSu można było zaobserwować pełen przekrój lokalnej, pływackiej społeczności. Najmłodszy uczestnik startujący w maratońskiej sztafecie miał 2 lata, a najstarszy – ponad 80. Każdy dorzucił swoją cegiełkę do celu, jakim było kolektywne pokonanie dystansu 42 kilometrów i 195 metrów. Na każdej gdańskiej Pływalni nie tylko udało się osiągnąć ten wynik, ale i znacznie go przekroczyć.

W Ekidenie brały udział osoby w różnym wieku, a na naszym obiekcie startowały między innymi osoby niepełnosprawne, a nawet niewidome. Oprócz zorganizowanych grup, zgłoszonych jako drużyny, dołączały również pojedyncze osoby, które chciały wziąć udział w tym wydarzeniu – mówi Waldemar Sidorowicz, kierownik Pływalni na Oruni.

Ostatecznie na czterech pływalniach przepłynięto blisko 290 kilometrów, co daje prawie 7 dystansów maratońskich, co jest wynikiem nie tylko imponującym, ale i wystawiającym świetną opinię całemu środowisku pływackiemu w Gdańsku.

Wyniki z pozostałych, biorących udział w Ekidenie 2023 pływalni i aquaparków wciąż spływają, ale zdecydowana większość organizatorów imprezy wyraża chęć kontynuacji tej inicjatywy w kolejnych latach.


 

Dodano

EKIDEN 2023 – pływacki maraton dla każdego

Weź udział w wyjątkowym wydarzeniu – pływackim maratonie Ekiden 2023, który odbędzie się jednocześnie na kilkunastu basenach i aquaparkach na terenie całej Polski! Zbierz co najmniej czteroosobową drużynę, wybierz jedną z pływalni Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz dopasuj dystans do możliwości członków Twojego zespołu. Baw się dobrze podczas pływackiego święta i odbierz pamiątkowy medal! To również okazja do skorzystania z pływalni za niewielką opłatą.

EKIDEN 2023

“Łączy nas woda” – to pod tym hasłem, wspólnie z operatorami ok. 15 pływalni i aquaparków z całej Polski organizujemy wspólne przedsięwzięcie jakim jest Ekiden pływacki. Przepłynięcie dystansu maratonu w drużynowych sztafetach to wspaniała okazja nie tylko to wspólnej zabawy, wzmocnienia ciała, ale także do integracji. Jeżeli w tym samym czasie w tej samej imprezie tyle, że na rożnych obiektach w Polsce, udział weźmie ok. 5000 osób – to z pewnością możemy mówić o prawdziwym święcie pływania. Zatem zapraszamy do udziału i wspólnego świętowania – mówi pomysłodawca przedsięwzięcia Kamil Koniuszewski, z-ca dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Ekiden to termin pochodzący z języka japońskiego i oznacza długodystansowy bieg sztafetowy. Założeniem pływackiego Ekidenu, który odbędzie się na czterech Pływalniach w Gdańsku, ale także między innymi na obiektach w Oławie, Tychach, Ząbkowicach czy w Termach Chochołowskich, będzie przede wszystkim dobra zabawa, szeroko rozumiana integracja środowiska pływackiego oraz wspólne, kolektywne zmierzenie się z wyzwaniem, jakim jest przepłynięcie dystansu 42 kilometrów oraz 195 metrów. Wydarzenie uświetni trzecią rocznicę powstania PAiP – Stowarzyszenia Polskich Aquaparków i Pływalni, do której należy kilkadziesiąt obiektów tego typu.

Atmosfera pływackiego święta może być manifestowana między innymi poprzez fantazyjne stroje uczestników imprezy, do czego gospodarze każdego obiektu biorącego udział w Ekidenie gorąco zachęcają. Co warto podkreślić, udział w imprezie nie kończy się jedynie na pokonaniu wybranego dystansu (1000, 1500 lub 2000 metrów) przez poszczególne drużyny, ale również na wzajemnym dopingowaniu się, a także korzystaniu z zasobów każdej z pływalni, takich jak mała niecka basenu, jacuzzi czy sauna. Wszyscy uczestnicy imprezy zostaną również odznaczeni specjalnym, pamiątkowym medalem.

ekiden_grafika

Dodano

Zakaz kąpieli na gdańskich plażach przez dwa dni. Trzeba unieszkodliwić miny morskie

We wtorek i środę, 17 i 18 października, w godz. 8.00 – 17.00, w rejonie Zatoki Puckiej saperzy unieszkodliwiać będą miny morskie z okresu drugiej wojny światowej. W związku z tym na odcinku od wejścia na plażę nr 78 w Jelitkowie do wejścia nr 34 na Westerplatte będzie obowiązywał bezwzględny zakaz kąpieli, połowu ryb i nurkowania.

202310218421

Unieszkodliwić trzeba bomby lotnicze
Za wydobycie, transport i unieszkodliwienie bomb lotniczych zalegających na dnie morskim w rejonie Zatoki Puckiej odpowiada Urząd Morski w Gdyni. Bezpośrednim wykonawcą przedsięwzięcia będzie wyspecjalizowana jednostka Marynarki Wojennej.

Operacja odbędzie się we wtorek, 17 października, i w zależności od przebiegu działań, możliwe, że także 18 października w godz. 8.00-17.00. W związku z tym wyznaczono strefę bezpieczeństwa obejmującą teren linii brzegowej Zatoki Gdańskiej – od Jelitkowa (wejście nr 78) do Westerplatte (wejście nr 34). W godz. 8.00 – 17.00, lub do odwołania, obowiązywać będzie bezwzględny zakaz przebywania w wodzie. Poza Gdańskiem zakaz będzie obejmował również plaże na odcinku od Jelitkowa do Mechelinek (włącznie).

Obszar ten będzie zabezpieczany przez patrole Policji, Straży Miejskiej, 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz patrole ratowników wodnych Gdańskiego Ośrodka Sportu. Przy każdym wejściu na plażę umieszczone zostaną informacje o zagrożeniu i zakazie kąpieli.

Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wszystkich służb zabezpieczających operację i przestrzeń publiczną.

Za koordynację zabezpieczenia terenu na obszarze naszego miasta odpowiada Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Źródło: www.gdansk.pl

 

Dodano

Gdańskie kąpieliska w projekcie BeConSEA

Z końcem wakacji Gdański Ośrodek Sportu zakończył realizację zalążkowego projektu unijnego, którego celem było stworzenie wstępnej koncepcji dla przyszłego regularnego projektu związanego
z zarządzaniem kąpieliskami w kilku kluczowych obszarach.

Działania projektu skupiły się na organizacji dwóch międzynarodowych spotkań partnerów
z potencjalnymi interesariuszami oraz beneficjentami, a także na finałowych warsztatach transgranicznych.

Pierwsze spotkanie odbyło się w maju w Kłajpedzie. Gospodarzami spotkania był Uniwersytet
w Kłajpedzie. Wspólnie z partnerami oraz litewskimi reprezentantami organizacji zainteresowanych tematyką projektu zdefiniowaliśmy obszary, na których regularny projekt mógłby się skupić. W opinii zespołu projektowego obszarami wymagającymi „zaopiekowania” okazały się: dostępność kąpielisk, bezpieczeństwo nad wodą, ekologiczne aspekty zarządzania kąpieliskami oraz innowacje w tym zakresie.

Kolejne, czerwcowe spotkanie zorganizowane przez duńskich partnerów z Roskilde Business College odbyło się na Bornholmie. Reprezentanci GOS podczas wizyt studyjnych spotkali się pracownikami Gminy Bornholm, Stowarzyszeniem „Local Action Group”, przedstawicielami szkół publicznych oraz organizacją edukacyjną Kampus Bornholm.

Z końcem czerwca GOS gościł partnerów projektu oraz jego interesariuszy na transgranicznych warsztatach. Pierwszy dzień spotkania w Gdańsku poświęconych był sesjom networkingowym oraz warsztatom moderowanym przez zaproszonych ekspertów z dziedzin dostępności, bezpieczeństwa, ekologii i innowacji. Kolejnego dnia zaproszeni goście odbyli wizyty terenowe związane z oficjalnym otwarciem kąpielisk w Gdańsku.

Ostatnie robocze spotkanie partnerów odbyło się on-line w połowie sierpnia. Jego owocem, a zarazem rezultatem całego projektu jest koncepcja przyszłego regularnego projektu BeConSEA, o którego realizację i dofinansowanie GOS planuje aplikować w trzecim naborze wniosków w Programie Interreg South Baltic 2021-2027.

Logo-and-EU-emblem-CMYK-1

Galeria zdjęć:

Dodano

Podsumowanie 34 sezonu kąpielisk morskich w Gdańsku!

Kolejne lato za nami. Gdański plaże chętnie odwiedzali zarówno mieszkańcy Gdańska, jak i turyści.

31 sierpnia zakończyliśmy sezon 2023. Przez ponad 2 miesiące na kąpieliskach zatrudnionych zostało łącznie 82 ratowników wodnych. W tym roku bezpiecznie można było kąpać się  na 9 kąpieliskach o łącznej długości 1300m – 3 kąpieliskach  na Wyspie Sobieszewskiej, 1 na Stogach oraz na 5 kąpieliskach w strefie od Brzeźna do Jelitkowa. W trakcie sezonu ratownicy podjęli 10 interwencji w wodzie oraz 98 interwencji na plaży. Zespół Ratownictwa Medycznego był wzywany w 14 przypadkach, natomiast Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wezwane było tylko 1 raz. W roku 2023 ilość zagubionych dzieci na plażach wyniosła 135, jest to o 66 zagubionych dzieci mniej niż w zeszłym sezonie.

30 czerwca oddano do dyspozycji trzecią dostępną plażę dla osób z niepełnosprawnościami, która znajduje się na wejściu nr 63 w Jelitkowie.  Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami na plaży w Jelitkowie zbliżone są do tych, które istnieją już w Brzeźnie, z wyjątkiem amfibii, która wymagałaby dodatkowej infrastruktury. Obejmują one między innymi: kładkę plażową z oznakowaniem o długości 70 metrów z poszerzeniami ułatwiającymi manewrowanie, ławki z oparciem i podłokietnikami dostosowane wysokością dla osób z ograniczoną mobilnością, przebieralnię plażową o szerokości wjazdu 90 cm z uchwytami i siedziskiem, tablice informacyjne z odpowiednim kontrastem i wielkością liter. Dodatkowo na bojach kąpieliskowych zamontowano sygnał dźwiękowy.

Piastowa-1

Błękitna Flaga, czyli międzynarodowy znak jakości przyznawany kąpieliskom i marinom, które spełniają najwyższe kryteria w zakresie m.in. jakości wody, działań na rzecz edukacji ekologicznej, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa oraz jakości prowadzonych usług.      W sezonie 2023 otrzymały ją dwa kąpieliska  Stogi oraz Sobieszewo.

2818

Dodano

Piknik rodzinny na plaży w Brzeźnie, Kąpieliska Morskie w Gdańsku zyskają nowy defibrylator

W weekend, 19 i 20 sierpnia na plaży w Brzeźnie odbędzie się dwudniowy piknik rodzinny, będący częścią ogólnokrajowej kampanii „Bezpieczna Autostrada”, realizowanej w 14 miastach Polski. W ramach imprezy na ręce dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu Leszka Paszkowskiego przekazany zostanie defibrylator, który od tego czasu będzie służył ratownikom na Kąpielisku Morskim w Jelitkowie. Udział w imprezie jest bezpłatny.

PIKNIK RODZINNY W GDAŃSKU

 • Sobota, 19 sierpnia 2023, 10:00 – 17:00

Gdańsk Brzeźno, plaża – wejście nr 50 od ul. J. Hallera

 • Niedziela, 20 sierpnia 2023, 10:00 – 17:00

Gdańsk Brzeźno, plaża – wejście nr 51/52 w pobliżu molo

W programie imprezy planowane są między innymi:

 • pokazy pierwszej pomocy i użycia AED
 • strefa BRD, w tym możliwość sprawdzenia refleksu, waga przeciążeniowa
 • skaner wzroku (testy ostrości wzroku, postrzegania kolorów, odporność na olśnienie)
 • możliwość skorzystania z podstawowych badań: pomiaru ciśnienia, tętna, saturacji, poziomu cukru
 • możliwość sprawdzenia reakcji osób po spożyciu alkoholu i środków psychoaktywnych (alko i narkogogle)
 • strefa edukacyjna (zabawowa) z zakresu BRD i pierwszej pomocy dla dzieci (animacje, zabawy i konkursy dla dzieci)
 • specjalistyczny masaż relaksacyjny
 • edukacja, upominki, nagrody

W niedzielę, 20 sierpnia 2023 r. podczas eventu nastąpi nieodpłatne przekazanie na ręce dyrektora GOS Leszka Paszkowskiego Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED).

Podstawowym celem Pikniku jest rozpowszechnienie wśród uczestników wydarzenia wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach, autostradach i trasach szybkiego ruchu, udzielania pierwszej pomocy, oraz zachęcenie jak największej liczby mieszkańców i turystów do udziału we wspólnej zabawie, a także edukacji dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, pierwszej pomocy i dbania o zdrowie kierowcy. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Organizatorzy: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi

Partnerzy: Miasto Gdański, Gdański Ośrodek Sportu

Gdansk-BA-1000x800-kopia

 

Dodano

WARUNKI NA KĄPIELISKACH

Czerwona flaga

MOLO BRZEŹNO/HALLERA

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

SOBIESZEWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

STOGI

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

JELITKOWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ORLE

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

PIASTOWSKA

- ℃
- ℃
Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

DOM ZDR. BRZEŹNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ŚWIBNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Translate »
Skip to content