A A A
Baner

PARKI NADMORSKIE

Park Brzeźnieński im. J. J. Haffnera

Park ulokowany w Brzeźnie, na wysokości ulicy Zdrojowej. Powstawał w 1831 roku, jako ochrona drogi łączącej znajdujące się w Brzeźnie rosyjskie wojskowe magazyny i stację kwarantanny z Nowym Portem. Drzewa miały zabezpieczać ważny dla rosyjskich wojsk trakt przed nawiewaniem plażowego piasku i innym negatywnym oddziaływaniem od strony morza. Młody lasek w latach 1840-1842 przekształcono według obowiązujących w XIX wieku kanonów sztuki ogrodowej w park z osiami widokowymi na Zatokę Gdańską, punktem widokowym oraz skwerem z pergolą i poidełkiem. Stanowił atrakcyjne zaplecze rekreacyjne dla licznych klientów pobliskich zakładów kąpielowych. W 1896 w bezpośrednim sąsiedztwie parku zbudowano stanowiska Baterii Plażowej (Strandbatterie), a w latach 1908-1914 betonowe schrony. Włączono je do zespołu parkowego po traktacie wersalskim i ustanowionym w nim zdemilitaryzowaniu Gdańska. Od 1925 dominującym nad parkiem elementem był pomnik ku czci poległych żołnierzy 17 Pułku Artylerii Pieszej zbudowany na jednym ze schronów. Miał formę wysokiej kolumny zwieńczonej złotą kulą. Zniszczono go w końcu lat 50. XX w.

Obecnie liczba drzew składających się na park przekracza 4860 sztuk. Wśród wśród nich znajdują się: olsza szara i czarna, jesion, wierzba biała, sosna, klon, jawor, brzoza brodawkowata i wiąz. Na zlecenie władz miasta wykonano w 2001 r. projekt rewaloryzacji parku. Od 2002 park nosi imię Jana Jerzego Haffnera. Prace, ze względu na znaczne koszty, podzielono na etapy, wykonywane w kolejnych latach. Zaczęły się od 2005 r. Park znacząco zmienił się w 2008 r. W ramach zagospodarowania zieleńca u zbiegu ulic Zdrojowej i Krasickiego, który stanowi efektowny element wprowadzający do parku, zbudowano nowy układ alejek spacerowych. Wymieniono również starą zniszczoną pergolę, stylizowaną na podobne tego typu budowle z końca XIX wieku. Wykonano instalację oświetleniową wprowadzając stylowe lampy, poidełko, uzbrojenie sieciowe dla fontanny, która niebawem miała tam powstać, zainstalowano sieć nawadniającą oraz monitoring. Teren ogrodzono, ustawiono stylowe ławki i kosze, założono nowe trawniki i kwietniki, posadzono również pnącza, krzewy i drzewa ozdobne. Przebudowano również uliczkę będącą drogą dojazdową do budynków mieszkalnych, przebiegającą tuż za pergolą.

W 2009 r. wykonano kolejne inwestycje, które odmieniły ostatecznie park. Nastąpiła przebudowa ciągu ul. Zdrojowej w formie promenady, o nawierzchni z kostki betonowej, ze stylową bramą drewnianą, ławkami, kwietnikami w murkach kamiennych, stylowym oświetleniem, instalacją wodno – kanalizacyjną, poidełkami, instalacją nawadniającą kwietniki. Zbudowano murek i taras wypoczynkowy z ławkami tuż przy plaży, wymieniono nawierzchnię na większości ciągów spacerowych i placów na terenie parku, z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki lub nawierzchnię żwirową, zbudowano stylowy belweder – altanę na podwyższeniu bunkrów oraz drewnianą kolumnadę z podestem dla orkiestry i placem przeznaczonym do tańca i koncertów. Park wyposażono w ławki, kosze, stoliki do gier w szachy, tablice informacyjne, wykonano instalację elektryczną i monitoringu, zamontowano latarnie. Zieleń wzdłuż alejek poddano renowacji i uzupełnieniu o nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz roślin cebulowych.

Park imienia Ronalda Reagana

Park nadmorski na obszarze dzielnicy Przymorze Wielkie, oddzielony od plaży ścieżką rowerową i pasem ochronnym wydm. Jest jednym z najnowszych parków w mieście; jeszcze przed kilkoma laty na jego miejscu znajdowały się nieużytki oraz zaniedbany las. Na terenie parku znajdują się dwa stawy wodne oraz tereny rekreacyjne: nowoczesne ścieżki rowerowe i skatepark. Cały obszar parku jest całkowicie wyłączony z ruchu pojazdów silnikowych.

Park rozciąga się od ul. Piastowskiej w Jelitkowie do al. Hallera w Brzeźnie, lecz tereny znajdujące się najbliżej Brzeźna nie są jeszcze w pełni zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem. Granicę parku od strony zamieszkanych części Przymorza oraz Zaspy wyznaczają ulice Czarny Dwór i Dąbrowszczaków, a w przyszłości – Droga Zielona.

Park Jelitkowski

Nadmorski park na obszarze Jelitkowa. Założony został w 1875 jako park kuracyjny. Położony jest u ujścia Potoku Oliwskiego do Zatoki Gdańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie strzeżonego kąpieliska w Jelitkowie. Oddzielony od plaży deptakiem, ścieżką rowerową i pasem ochronnym wydm. W przeszłości na obszarze parku istniały gospoda i dom zdrojowy z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie park pełni funkcję spacerowego zaplecza plaży dla mieszkańców pobliskich osiedli i sezonowych turystów.

Dodano

WARUNKI NA KĄPIELISKACH

Czerwona flaga

MOLO BRZEŹNO/HALLERA

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

SOBIESZEWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

STOGI

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

JELITKOWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ORLE

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

PIASTOWSKA

- ℃
- ℃
Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

DOM ZDR. BRZEŹNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ŚWIBNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Translate »
Skip to content