WYPOŻYCZALNIA LEŻAKÓW

Leżaki, parawany, parasole i wszystko co potrzebne plażowiczom. Dostępne na każdym kąpielisku.
– Gdańsk Orle, wejście nr 11,
– Gdańsk Stogi, wejście nr 26,
– Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, wejście nr 41,
– Hallera, wejście nr 50,
– Molo Gdańsk Brzeźno nr 52,
– Gdańsk Jelitkowo, wejście nr 72,
– Gdańsk Jelitkowo, wejście nr 73.

Dodano

PARKI NADMORSKIE

Park Brzeźnieński im. J. J. Haffnera

Park ulokowany w Brzeźnie, na wysokości ulicy Zdrojowej. Powstawał w 1831 roku, jako ochrona drogi łączącej znajdujące się w Brzeźnie rosyjskie wojskowe magazyny i stację kwarantanny z Nowym Portem. Drzewa miały zabezpieczać ważny dla rosyjskich wojsk trakt przed nawiewaniem plażowego piasku i innym negatywnym oddziaływaniem od strony morza. Młody lasek w latach 1840-1842 przekształcono według obowiązujących w XIX wieku kanonów sztuki ogrodowej w park z osiami widokowymi na Zatokę Gdańską, punktem widokowym oraz skwerem z pergolą i poidełkiem. Stanowił atrakcyjne zaplecze rekreacyjne dla licznych klientów pobliskich zakładów kąpielowych. W 1896 w bezpośrednim sąsiedztwie parku zbudowano stanowiska Baterii Plażowej (Strandbatterie), a w latach 1908-1914 betonowe schrony. Włączono je do zespołu parkowego po traktacie wersalskim i ustanowionym w nim zdemilitaryzowaniu Gdańska. Od 1925 dominującym nad parkiem elementem był pomnik ku czci poległych żołnierzy 17 Pułku Artylerii Pieszej zbudowany na jednym ze schronów. Miał formę wysokiej kolumny zwieńczonej złotą kulą. Zniszczono go w końcu lat 50. XX w.

Obecnie liczba drzew składających się na park przekracza 4860 sztuk. Wśród wśród nich znajdują się: olsza szara i czarna, jesion, wierzba biała, sosna, klon, jawor, brzoza brodawkowata i wiąz. Na zlecenie władz miasta wykonano w 2001 r. projekt rewaloryzacji parku. Od 2002 park nosi imię Jana Jerzego Haffnera. Prace, ze względu na znaczne koszty, podzielono na etapy, wykonywane w kolejnych latach. Zaczęły się od 2005 r. Park znacząco zmienił się w 2008 r. W ramach zagospodarowania zieleńca u zbiegu ulic Zdrojowej i Krasickiego, który stanowi efektowny element wprowadzający do parku, zbudowano nowy układ alejek spacerowych. Wymieniono również starą zniszczoną pergolę, stylizowaną na podobne tego typu budowle z końca XIX wieku. Wykonano instalację oświetleniową wprowadzając stylowe lampy, poidełko, uzbrojenie sieciowe dla fontanny, która niebawem miała tam powstać, zainstalowano sieć nawadniającą oraz monitoring. Teren ogrodzono, ustawiono stylowe ławki i kosze, założono nowe trawniki i kwietniki, posadzono również pnącza, krzewy i drzewa ozdobne. Przebudowano również uliczkę będącą drogą dojazdową do budynków mieszkalnych, przebiegającą tuż za pergolą.

W 2009 r. wykonano kolejne inwestycje, które odmieniły ostatecznie park. Nastąpiła przebudowa ciągu ul. Zdrojowej w formie promenady, o nawierzchni z kostki betonowej, ze stylową bramą drewnianą, ławkami, kwietnikami w murkach kamiennych, stylowym oświetleniem, instalacją wodno – kanalizacyjną, poidełkami, instalacją nawadniającą kwietniki. Zbudowano murek i taras wypoczynkowy z ławkami tuż przy plaży, wymieniono nawierzchnię na większości ciągów spacerowych i placów na terenie parku, z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki lub nawierzchnię żwirową, zbudowano stylowy belweder – altanę na podwyższeniu bunkrów oraz drewnianą kolumnadę z podestem dla orkiestry i placem przeznaczonym do tańca i koncertów. Park wyposażono w ławki, kosze, stoliki do gier w szachy, tablice informacyjne, wykonano instalację elektryczną i monitoringu, zamontowano latarnie. Zieleń wzdłuż alejek poddano renowacji i uzupełnieniu o nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz roślin cebulowych.

Park imienia Ronalda Reagana

Park nadmorski na obszarze dzielnicy Przymorze Wielkie, oddzielony od plaży ścieżką rowerową i pasem ochronnym wydm. Jest jednym z najnowszych parków w mieście; jeszcze przed kilkoma laty na jego miejscu znajdowały się nieużytki oraz zaniedbany las. Na terenie parku znajdują się dwa stawy wodne oraz tereny rekreacyjne: nowoczesne ścieżki rowerowe i skatepark. Cały obszar parku jest całkowicie wyłączony z ruchu pojazdów silnikowych.

Park rozciąga się od ul. Piastowskiej w Jelitkowie do al. Hallera w Brzeźnie, lecz tereny znajdujące się najbliżej Brzeźna nie są jeszcze w pełni zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem. Granicę parku od strony zamieszkanych części Przymorza oraz Zaspy wyznaczają ulice Czarny Dwór i Dąbrowszczaków, a w przyszłości – Droga Zielona.

Park Jelitkowski

Nadmorski park na obszarze Jelitkowa. Założony został w 1875 jako park kuracyjny. Położony jest u ujścia Potoku Oliwskiego do Zatoki Gdańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie strzeżonego kąpieliska w Jelitkowie. Oddzielony od plaży deptakiem, ścieżką rowerową i pasem ochronnym wydm. W przeszłości na obszarze parku istniały gospoda i dom zdrojowy z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie park pełni funkcję spacerowego zaplecza plaży dla mieszkańców pobliskich osiedli i sezonowych turystów.

Dodano

GASTRONOMIA

Gdańsk – Jelitkowo

Wejście nr 63, ul. Piastowska, Bar plażowy Piasek i Woda
Wejście nr 65, ul. Bałtycka, Restauracja i Klub Żeglarski Klipper

Wejście nr 72, ul. Pomorska, Restauracja Parkowa
Wejście nr 73, ul. Jantarowa, Restauracja Karmazyn

Molo Gdańsk Brzeźno

Wejście nr 48, ul. Północna – Bar Bananowy Song
Wejście nr 50, ul. Hallera – Bar plażowy Hula Club
Wejście nr 52, Molo Gdańsk – Bar plażowy Bacalao

Dom Zdrojowy Gdańsk – Brzeźno:
Wejście nr 41, ul. Zdrojowa – Bar plażowy 41

Gdańsk Stogi:
Wejście nr 26, ul. Nowotna – Plaża Stogi

Gdańsk Sobieszewo:
Wejście nr 16, ul. Falowa – Tawerna Robinson

Dodano

Regulamin kąpieliska

1. Kąpieliskiem zarządza Gdański Ośrodek Sportu, przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, sportgdansk.pl, kapieliskagdansk.pl.
2. Kąpielisko jest otwarte codziennie w godzinach 9:30 – 17:30.
3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających, a także palenia wyrobów tytoniowych oraz sprzedaży, wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska.
5. Ze względu na bezpieczeństwo osób kapiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
6. Ratownikami są osoby noszące ubiór z napisem RATOWNIK.
7. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
a. przekraczać granic stref oznaczonych bojami:
– boje czerwone – strefa dla nieumiejących pływać o głębokości do 120 cm,
– boje żółte – strefa dla umiejących pływać o głębokości do 4 m.
b. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika,
flaga biała – kąpiel dozwolona,
flaga czerwona – kąpiel zabroniona,
c. niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
d. zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób a w szczególności:
– popychać i wrzucać inne osoby do wody,
– przebywać na terenie stanowisk ratowniczych,
– zanieczyszczać terenu kąpieliska.
9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska.
10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
11. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
12. Wnioski i skargi przyjmuje Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, tel. 517-806-588, 58 302-36-99, fax. (58) 524-34-93, e-mail: biuro@sportgdansk.pl

Numery alarmowe:
Telefon alarmowy: 112
Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego: 601 100 100
Gdańskie Centrum Ratownictwa Wodnego: 601 689 970

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Dodano

WARUNKI NA KĄPIELISKACH

MOLO BRZEŹNO

- ℃
- ℃

Kąpielisko nieczynne.

SOBIESZEWO

- ℃
- ℃

Kąpielisko nieczynne.

STOGI

- ℃
- ℃

Kąpielisko nieczynne.

JELITKOWO

- ℃
- ℃

Kąpielisko nieczynne.

ORLE

- ℃
- ℃

Kąpielisko nieczynne.

KLIPPER

- ℃
- ℃

Kąpielisko nieczynne.

DOM ZDR. BRZEŹNO

- ℃
- ℃

Kąpielisko nieczynne.

ŚWIBNO

- ℃
- ℃

Kąpielisko nieczynne.

pl_PL
en_GB pl_PL